Aktieägartillskott - med villkor för betalning (Ovillkorat) Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett ovillkorat aktieägartillskott med villkor för betalning.

Ett aktieägartillskott är ett tillskott av kapital från en aktieägare till bolaget. Oftast görs aktieägartillskott för att täcka en förlust i det aktuella bolaget men kan även ske för att hjälpa företaget om det har brist på likvida medel. Villkorade aktieägartillskott sker ofta i form av lån medan ovillkorade tillskott inte är avsedda att betalas tillbaka.

Denna mall består av ett ovillkorat aktieägartillskott som dock är försett med en möjlighet att specificera villkor för överföringen till bolaget.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt. 

Specifikation

  • Aktieägartillskott - med villkor för betalning (Ovillkorat) Engelsk 2024
  • 5643
  • 1,11
  • 1
  • docx
475 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider