Allmän riskbedömning - penningtvätt 2023

Format: Word-mall (7 sidor)
Pris: 570 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en allmän riskbedömning gällande penningtvätt.

Banker, försäkringsbolag och andra finansiella företag måste göra en bedömning av risken för att de produkter och tjänster som de erbjuder utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Företaget ska också bedöma hur stor denna risk är.

När företaget gör en allmän riskbedömning ska bland annat följande faktorer beaktas: • typ av produkter och tjänster som erbjuds • kunder och distributionskanaler • geografiska riskfaktorer.

Denna mall hjälper dig att upprätta en allmän riskbedömning. Tänk på att en sådan här bedömning ofta är komplicerad, och att det finns särskilda råd och riktlinjer för olika branscher. Sätt dig därför in i de regler som gäller innan du upprättar din allmänna riskbedömning. Det kan finnas faktorer som måste beskrivas och som inte framgår av denna mall.

(ID 5125)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn