Anmälan om önskan att utöva förköp 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en anmälan om önskan att utöva förköp.

Aktier får i regel avyttras och förvärvas fritt så länge inga förbehåll finns uttryckta i bolagsordningen (jfr 4 kap. 7 § ABL). I bolagsordningen kan förköpsförbehåll vara inskrivet. Ett sådant förbehåll innebär att en aktieägare eller någon annan ska erbjudas att köpa en aktie innan den överlåts till en ny ägare. Först efter det att denne har tagit del av erbjudandet kan andra köpare komma ifråga. Aktieägare som önskar utöva förköpsrätt ska enligt 4 kap. 21 § ABL anmäla detta till bolagets styrelse.

Mallen gäller när en förköpsberättigad person vill skicka en anmälan om att denne avser att använda sig av in förköpsrätt. Mallen är enkel att fylla i och kan därefter direkt användas som anmälan.

(ID 3652)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn