Ansökan om dödande av förkommet pantbrev 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om dödande av förkommet pantbrev.

Pantbrev är ett dokument som används som säkerhet för lån, oftast bostadslån. Det är utfärdat på ett visst belopp och motsvarar en viss del av den pantsatta fastighetens eller bostadsrättens värde.

Om ett pantbrev kommer bort, kan den som förlorat handlingen inte längre göra sin rätt gällande. För att komma till rätta med detta, finns regler i lagen om dödande av förkommen handling. Syftet med ett dödningsförfarande är att en ny handling med motsvarande innehåll ska kunna utfärdas i stället för den förkomna handlingen.

Den handling som dödats förlorar helt sin rättsliga betydelse. Den kan inte bli föremål för godtrosförvärv och kan inte grunda någon rätt om den återfinns. Detta utgör alltså även ett skydd för gäldenären.

DokuMera hjälper dig att snabbt och enkelt upprätta en ansökan till lantmäteriet om dödande av förkommet pantbrev.

(ID 3494)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn