Ansökan om dödande av förkommet skuldebrev 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om dödande av förkommet skuldebrev.

För att en borgenär ska kunna kräva betalning krävs uppvisande av det skuldebrev på vilket han eller hon grundar sin fordran. Om det kan antas att skuldebrevet har förstörts eller kommit bort kan det dödas på begäran av den som förlorat handlingen. En skriftlig ansökan om detta ska skickas till Kronofogdemyndigheten.

Vid ansökningen ska information om handlingens innehåll lämnas för att styrka att sådan handling faktiskt existerat och vilket innehåll den hade. Syftet med detta dödningsförfarande är att den som har förlorat handlingen ska kunna göra sin rätt gällande utan att visa upp handlingen och att en ny handling med motsvarande innehåll ska kunna utfärdas och ersätta den gamla.

Den handling som dödats förlorar helt sin rättsliga betydelse. Den kan inte bli föremål för godtrosförvärv och kan inte grunda någon rätt om den återfinns. Detta utgör alltså även ett skydd för gäldenären.

DokuMera hjälper dig att snabbt och enkelt upprätta en ansökan till Kronofogdemyndigheten om dödning av skuldebrevet.

(ID 4085)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn