Ansökan om försäljning av samägd egendom 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om försäljning av samägd egendom enligt samäganderättslagen.

Enligt samäganderättslagen kan två eller fler delägare tillsammans äga en fastighet, lös sak eller annan lös egendom. Om du inte kommer överens med övriga delägare har du möjlighet att ansöka om försäljning av egendomen.

En ansökan om god man ska skickas in till den tingsrätt där godset finns. Till ansökan ska du även bifoga en kort redogörelse för omständigheterna gällande delägarskapet. Det är viktigt att du kan visa på hurdant sätt du är delägare och att du kan visa hur ägarförhållandena ser ut i övrigt. Det kan exempelvis ske genom ett utdrag från fastighetsregistret, under förutsättning att ansökan avser fast egendom.

Mallen är enkel att fylla i och komplettera med ytterligare information. Glöm inte att även betala ansökningsavgiften till tingsrätten.

(ID 4772)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn