Ansökan om god man för förvaltning av samägd egendom 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om god man för förvaltning av samägd egendom.

Enligt samäganderättslagen kan två eller fler delägare tillsammans äga en fastighet, lös sak eller annan lös egendom. Om du inte kommer överens med övriga delägare om hur fastigheten ska förvaltas eller förfogas kan du ansöka om en god man. Tingsrätten kan förordna en god man som under en viss bestämd tid förvaltar den samägda egendomen.

En ansökan om god man ska skickas in till den tingsrätt där godset finns. Till ansökan ska du även bifoga en kort redogörelse för omständigheterna gällande delägarskapet. Det är viktigt att du kan visa på hurdant sätt du är delägare och att du kan visa hur ägarförhållandena ser ut i övrigt. Det kan exempelvis ske genom ett utdrag från fastighetsregistret, under förutsättning att ansökan avser fast egendom. I ansökan kan du ge förslag på god man. I annat fall kommer tingsrätten att avgöra vem som blir god man.

Mallen är enkel att fylla i och komplettera med ytterligare information. Glöm inte att även betala ansökningsavgiften till tingsrätten.

(ID 4773)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn