Ansökan om samtycke - aktieöverlåtelse 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om samtycke för aktieöverlåtelse.

Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av ett samtyckesförbehåll ska före överlåtelsen ansöka om samtycke för detta hos bolagets styrelse. Om överlåtaren vill att bolaget ska anvisa någon annan förvärvare för det fall samtycke vägras ska detta anges i ansökan. I sådana fall ska överlåtaren samtidigt ange samtliga villkor för överlåtelsen, 4 kap. 11 § ABL.

Mallen låter dig enkelt upprätta en ansökan om samtycke för aktieöverlåtelse. Mallen innehåller även förslag på vad som ska gälla för det fall samtycke vägras av bolaget, dvs. att annan förvärvare ska anvisas av bolaget. Ansökan behöver kompletteras med en bilaga som beskriver hur överlåtelsen av aktierna är tänkt att ske.

(ID 3653)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn