Anställningsavtal verkställande direktör 2023

Format: Word-mall (9 sidor)
Pris: 995 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett anställningsavtal, innefattande överenskommelser om sekretess och konkurrensförbud, för en verkställande direktör, vd.

Vd och andra personer i företagsledande ställning omfattas inte av LAS eller arbetstidslagen och har därmed inte samma anställningstrygghet som övriga anställda. För dessa anställningsavtal gäller i stället allmänna avtalsrättsliga regler. Detta hindrar dock inte att det i avtalet intas regler som liknar dem i LAS. Vd-avtalets längd och omfattning, dvs. hur detaljerat det är, är avhängigt vad parterna själva önskar reglera samt vad det är för typ av bolag, dess storlek, om det är börsnoterat, vilken bransch det verkar inom, etc.

När ska jag använda mallen?

Om företaget ska anställa en ny vd. Anställningsavtalet för en vd skiljer sig från ett vanligt anställningsavtal.

Vad ska jag tänka på?

Publika aktiebolag måste ha en vd, men även i privata bolag är det väldigt vanligt. Ett vd-avtal kan vara mycket kort eller mycket långt. Längden beror på era önskemål samt vad ni har för bolag. Hur stort är det? Är det börsnoterat? Vilken bransch? Titta gärna på andra vd-avtal från liknande bolag eller be om hjälp från er branschorganisation.

Vd, och andra personer i företagsledande ställning, omfattas inte av LAS och arbetstidslagen. Därmed har de inte samma anställningsskydd som övriga anställda. I avtalet kan ni dock lägga in villkor som ger vd ett skydd som liknar lagens (akta er för miljardfallskärmar!).

Ett vd-avtal kan se ut på många olika sätt, men ni bör ta en titt i DokuMeramallen på följande sidor innan ni utformar ert.

Här får ni en kort kom ihåg-lista.

- Formalia. Ange fullständiga uppgifter för båda parter. Ange vilka bilagor som bifogas och vilka definitioner som används.

- Anställning och anställningsform. Vad anställningen innefattar.

- Placering. Vilken ort vd:n ska jobba från.

- Anställningsskydd. Ofta särskilda regler eftersom LAS inte gäller.

- Lön. Hur stor den är (ange per år) och när lönerevision sker. Andra förmåner?

- Pensionsförmåner. Vad ingår utöver allmän försäkring? Pensionsålder?

- Externa uppdrag eller bisysslor. Reglera vad vd får göra vid sidan om.

- Bil i tjänsten. Tjänstebil? Milersättning?

- Utgiftshantering och ersättning för ökade levnadskostnader. Ange policy.

- Sjuklön. Betalar arbetsgivaren sjukvårdsförsäkring?

- Semester. Hur många semesterdagar?

- Uppsägning. Hur lång uppsägningstid? Vad gäller vid kontraktsbrott?

- Sekretess. Vad ska gälla och vad händer om vd bryter mot avtalet?

- Konkurrens. När och hur får vd ta ett nytt jobb i konkurrerande företag?

- Tvist. Hur och var ska den lösas?

(ID 693)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

SKV 4302 49 Ansökan ändrad beräkning skatteavdragV201712
VD-instruktion 2023