Anställningsavtal verkställande direktör Engelsk 2023

Format: Word-mall (9 sidor)
Pris: 1870 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett anställningsavtal på engelska (contract of employment) för bolagets verkställande direktör, vd.

Vd och andra personer i företagsledande ställning omfattas inte av LAS eller arbetstidslagen och har därmed inte samma anställningstrygghet som övriga anställda. För dessa anställningsavtal gäller i stället allmänna avtalsrättsliga regler. Detta hindrar dock inte att det i avtalet intas regler som liknar dem i LAS om så skulle erfordras. Vd-avtalets längd och omfattning, dvs. hur detaljerat det är, är avhängigt vad parterna själva önskar reglera samt vad det är för typ av bolag, dess storlek, om det är börsnoterat, vilken bransch det verkar inom, etc.

Denna avtalsmall är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

(ID 4323)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Anställningsavtal verkställande direktör 2023