Anställningsintervjufrågor 2022

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett frågeformulär, tillika anteckningsunderlag, med anställningsintervjufrågor och på så sätt förbereda olika frågeställningar inför en anställningsintervju med en kandidat, i en rekryteringsprocess. Mallen innehåller fler än 100 frågor som du kan välja bland och anpassa efter din specifika rekryteringssituation.

För att lyckas med en anställningsintervju måste du vara väl förberedd och ha ett öppet sinne. Under anställningsintervjun ska du bilda dig en uppfattning om den sökande som person och dennes kompetens, t.ex. personliga egenskaper, arbetslivserfarenhet, självkännedom, utvecklingsmöjligheter m.m.

När ska jag använda mallen?

När företaget ska anställa och det är dags för intervju. Med hjälp av den här mallen utformar ni ett frågeformulär med intervjufrågor.

Vad ska jag tänka på?

För att ni ska lyckas med en anställningsintervju måste ni vara väl förberedda. Syftet med intervjun är att bilda sig en uppfattning om den sökandes personliga egenskaper och kompetens, till exempel arbetslivserfarenhet och utvecklingsmöjligheter. Under intervjun ska ni också lämna mer detaljerad information om tjänsten och företaget.

Här går DokuMera igenom vad ni ska tänka på för att få en bra bild av kandidatens kunskap och personlighet.

 • Planering och förberedelse är anställningsintervjuns viktigaste delar. Bestäm var intervjun ska hållas, vilka personer som ska vara med och vilka frågor som ska ställas. Låt en och samma person hålla i intervjun för att få en röd tråd. Gör gärna en standardmall att utgå ifrån, om ni ska jämföra kandidater är det smart att ställa ungefär samma frågor. Tänk på att kandidaten får en bättre bild av er om ni är professionella.
 • Se till att sitta ostört under intervjun. Lägg gärna fram informationsmaterial om företaget och ställ fram kaffe (det minskar ofta kandidatens nervositet).
 • Tänk igenom inledningen noga. Börja gärna med att berätta kort om företaget och tjänsten. Det räcker med tre till fem minuter.
 • Dela upp intervjun i omgångar. En bör handla om kandidatens nuvarande arbete, en om kunskapsprofilen, en om personligheten och slutligen en om inställningen till yttre faktorer såsom övertid, arbetsbelastning och liknande.
 • En bra avslutning är viktig. Berätta kort om anställningsvillkor och eventuella förmåner. Fråga vilken lönenivå kandidaten rör sig inom idag, men diskutera inte lön för den nya tjänsten. Fråga även om referenser. Berätta hur urvalsprocessen ser ut och när kandidaten kan vänta sig besked.
 • Var noga med intervjutekniken. Försök få kandidaten att slappna av, och undvik ja- och nej-frågor eftersom samtalet då kan likna ett förhör. Ställ följdfrågor. Tänk på att använda vanlig samtalston och anpassa ordval efter ålder, utbildningsnivå och tidigare erfarenhet.
(ID 2096)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Bekräftelse erhållen platsansökan 2022
Besked till platssökande negativt 2022
Checklista anställningsintervju 2022
Förslag tidpunkt anställningsintervju 2022
Kandidatbedömning 2022
Kandidatlista 2022
Lathund känsliga intervjufrågor 2022
Personalhandbok 2022
Referensfrågor 2022