Ansvarsfördelning brandskyddsåtgärder 2024

Denna mall från DokuMera hjälper hyresvärd och hyresgäst att träffa en överenskommelse om ansvarsfördelningen gällande brandskyddsåtgärder i lokalen.

Alla verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta systematiskt med sitt brandskydd (SBA) och ha en brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvarige ska göra regelbundna kontroller av brandskyddet. Det är möjligt att mellan en hyresvärd och en hyresgäst fördela ansvaret för fastighetens brandskydd. Många gånger är det hyresgästen, som oftast vistas på fastigheten mer regelbundet än vad hyresvärden gör, som har bättre möjlighet att kontrollera och upprätthålla ett bra brandskydd. Om hyresgästens ansvar för brandskyddet är förenat med en viss kostnad, är detta något som kan komma att påverka dennes hyra för nyttjanderätten av lokalen.

Mallen Ansvarsfördelning brandskyddsåtgärder från DokuMera är en bilaga till Brandskyddsklausul - hyresavtal lokal med id 4451. Mallen behandlar både organisatoriska och tekniska brandsskyddsåtgärder.

Specifikation

  • Ansvarsfördelning brandskyddsåtgärder 2024
  • 4452
  • 1,25
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider