Arbetsmiljöpolicy 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att upprätta en arbetsmiljöpolicy för din verksamhet.

Dokumeramallen har som syfte att främst ge användaren inspiration till uppbyggnad av en policy för arbetsmiljö. Policyn ger därför förslag på formulering av instruktioner om arbetsprocesser och mål för det systematiska arbetsmiljöarbetet i ditt företag.

Arbetsmiljön i ett företag ska vara sund och säker, både fysiskt och psykosocialt och arbetet ska anpassas till människan, inte tvärtom. Det ska finnas ett skyddsombud som kontrollerar arbetsmiljön och rapporterar brister.

En arbetsmiljöpolicy är en plan över hur arbetsmiljön ska bli just sund och säker och måste upprättas skriftligt av varje företag med minst tio anställda. I policyn ska det framgå vilka mål företaget har med arbetsmiljöarbetet och vad som ska göras för att nå målen. Regler om arbetsmiljö finns i arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverket sköter regelefterlevnaden av lagen.

(ID 2060)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista bildskärmsarbete 2023
Checklista systematiskt arbetsmiljöarbete 2023
Delegeringshandling arbetsmiljö 2023
Instruktion skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2023
Miljöpolicy 2023
Policy mot kränkande särbehandling 2023
Policy mot trakasserier 2023
Protokoll skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2023
Riskbedömning företag 2023