Är vissa personligheter mer benägna att stressa?

fredag 17 november 2023
Nyheter

Traditionell stressforskning talar om två olika personligheter: typ A respektive typ B.

Typ A-beteende står för tävlingsmentalitet, otålighet och prestation. Du gillar ett högt arbetstempo, pressar dig hårt, har ett stort kontrollbehov och kan lätt drabbas av irritationsutbrott. Generellt kan man säga att typ A-personligheter har svårt för långsamma människor, köer och understimulering. De riskerar hjärtinfarkt och andra stressrelaterade sjukdomar.

Typ B-personer beskrivs som tålmodig och långsiktig planering, med starkt självförtroende som inte är prestationsbaserat. Men många människor är en blandning av båda personlighetstyperna.

Nyare forskning vid KI har letat efter förklaringsmodeller för att kvinnor har sjukskrivit sig i större utsträckning än män på grund av stress de senaste åren. Det så kallade kompetenssyndromet bygger på prestationsbaserad självkänsla hos kvinnor.

Följande riskfaktorer fanns för sjukskrivning på grund av stress/utmattningsdepression:
- fungerar för mycket
- svårt att säga nej
- gör även kollegors jobb
- måste leverera snabbt
- deltar i för många möten
- strävar efter perfektionism
- ansvarar för en välskött bostad

Andra bidragande faktorer kan vara karriärfokus, "älskar att jobba", överkompensation som kvinna bland män, tidigt ansvar, detaljorientering etc. Som arbetsgivare behöver du vara uppmärksam på stort övertidsarbete, höga ambitioner i kombination med prestation- baserat självförtroende för att förhindra en negativ utveckling för anställda i riskzonen.

Andra varningstecken är överhoppade luncher, "tunnelseende", tillfällig glömska, sömnstörningar, luddig organisationsstruktur som inbjuder till att jobba så mycket du vill, flytande gränser mellan arbete och fritid, sjukskrivning (inte tid att vara sjuk) och symtom som magproblem och huvudvärk.