Årshjul Arbetsmiljö 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 425 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att strukturera ditt arbetsmiljöarbete under året så att inga skyldigheter glöms bort.

Med hjälp av årshjulet får du förslag på i vilken ordning du kan arbeta med olika områden och frågor inom arbetsmiljö under året. På så sätt minskar du risken för att viktiga områden glöms bort eller inte hinns med. De allra flesta åtgärderna som anges i årshjulet kan förstås utföras när som helst under året, men genom att följa årshjulet blir det enklare att hålla koll på vad som har gjorts och vad som behöver göras i fortsättningen. I årshjulet finner du också förslag på vilka mallar som kan vara lämpliga att använda för de olika uppgifterna/skyldigheterna för respektive månad.

(ID 5149)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn