Återkallande av samtycke 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper den registrerade att återkalla sitt tidigare lämnade samtycke för en viss behandling av personuppgifter.

I vissa fall är den personuppgiftsansvarige skyldig att inhämta den registrerades samtycke till behandling innan personuppgifter får behandlas. Ett sådant samtycke ska vara frivilligt, informerat och otvetydigt. Den registrerade har emellertid när som helst rätt att återkalla sitt samtycke. Den personuppgiftsansvarige måste då upphöra med den behandling som omfattas av samtycket.

Ta del av denna mall för att låta den registrerade återkalla sitt samtycke. Mallen är enkel att anpassa efter de individuella omständigheter som finns i just ditt fall.

(ID 4920)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn