Avbrytande av preskription 2022

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig upprätta ett dokument för avbrytande av preskription.

Vid avbrytande av preskription börjar en ny preskriptionstid att löpa. Detta måste göras innan preskriptionstiden löper ut, alltså inom tio år (tre år vid fordran mot konsument). Detta gäller även för ett borgensåtagande för en sådan fordran. Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte när fordran grundar sig på ett löpande skuldebrev, t.ex. ett banklån eller en revers.

Du kan enkelt fylla i mallen för att sedan skicka den till din kund. När dokumentet har kommit kunden tillhanda börjar preskriptionstiden att löpa på nytt.

(ID 4088)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn