Avsiktsförklaring företagsöverlåtelse rörelse 2023

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 795 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en gemensam avsiktsförklaring från köparen och säljaren avseende en eventuell företagsöverlåtelse i form av överlåtelse av rörelse, ofta även kallad inkråmsöverlåtelse.

En avsiktsförklaring eller letter of intent (LOI) är ett dokument som visar att avtalsparterna är överens om att fortsätta med förhandlingar med sikte på ett definitivt avtal. En avsiktsförklaring är inte ett föravtal och är i princip inte bindande, dock kan det innehålla bindande bestämmelser, t.ex. sekretessklausuler.

Letter of intent används oftast vid större och mer omfattande avtal så som företagsförvärv. Denna avsiktsförklaring är avsedd för företagsöverlåtelse av rörelse (inkråmsaffär) och innehåller klausuler rörande föremål för överlåtelsen och företagsgranskning med mera.

(ID 2068)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Förhållanden för granskning företagsöverlåtelse rörelse 2023
Granskningsunderlag företagsöverlåtelse rörelse 2023
Sekretessavtal företagsöverlåtelse rörelse 2023