Avtal om anläggningsarrende 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal om anläggningsarrende mellan en fastighetsägare och en arrendator.

Anläggningsarrende kallas det för när jord arrenderas i annat syfte än för jordbruksändamål. Anläggningsarrendet medför en rättighet för arrendatorn att uppföra byggnader för förvärvsverksamhet på den arrenderade jorden.

Avtal gällande anläggningsarrende ska ingås för viss tid där arrendetiden inte får understiga ett år och inte får gälla för arrendatorns livstid. Om arrendeavtalet inte träffats för viss tid anses det ingått på en tid om fem år.

Konsultera alltid juridisk expertis för att säkerställa tillämpningen av arrendeavtalet. Det gäller i synnerhet för mer komplicerade arrendeförhållanden.

(ID 1342)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn