Avtal om jordbruksarrende 2023

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal om jordbruksarrende.

Det är fråga om ett jordbruksarrende när jordägaren upplåter jorden till brukande mot ersättning. Avsikten med upplåtelsen ska vara att jorden används på ett jordbruksliknande sätt.

Det kan sägas finnas två olika former av jordbruksarrenden: gårdsarrenden och sidoarrenden. Det som skiljer arrendena åt är att bostad till arrendatorn ingår vid gårdsarrende, vilket ger arrendatorn ett starkt besittningsskydd till skillnad från sidoarrende där enbart marken arrenderas.

Konsultera alltid juridisk expertis för att säkerställa tillämpningen av arrendeavtalet. Det gäller i synnerhet för mer komplicerade arrendeförhållanden samt vid frågor om stödrättigheter för gårdsstöd.

(ID 1345)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Avtal om anläggningsarrende 2023
Avtal om bostadsarrende 2023