Avtal om överlåtelse av aktier (Kort avtal) 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett kort avtal om överlåtelse av aktier.

En aktie kan byta ägare till exempel genom ett avtal om köp. Om aktiebolaget har utfärdat ett aktiebrev avseende den aktie som ska överlåtas ska en överlåtelseförklaring skrivas på baksidan av aktiebrevet och aktiebrevet ska överlämnas till den nye ägaren. Överlåtelsen måste anmälas till aktiebolaget genom att överlåtelsen styrks. Detta sker bäst genom ett skriftligt köpeavtal.

Mallen innehåller det viktigaste som behövs för aktieöverlåtelser och hjälper dig att genomföra en enklare överlåtelse (genom köp) av aktier. Avtalet reglerar de centrala delarna så som allmänna villkor, eventuella garantier eller frånvaron av sådana, tillämplig lag etc.

(ID 3998)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn