Avvikelserapport entreprenad 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 570 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en avvikelserapport avseende en entreprenad.

En avvikelserapport används för att specifikt beskriva en händelse som skett i ett projekt eller inom en organisation och som avvikit från en ursprunglig plan. I rapporten är det möjligt att rapportera om avvikande händelser, såsom vad som inträffat, hur den uppstått och hur den hanterats liksom hur den ska hanteras. Det går även att ange vem som är ansvarig för att hantera avvikelsen, vilken eventuell påverkan avvikelsen har samt hur uppföljning ska gå till.

DokuMeras mall hjälper dig att upprätta en avvikelserapport avseende en entreprenad.

(ID 5401)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn