Begäran intyg kontantemission - Privat AB 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en begäran till ett kreditinstitut om utfärdande av intyg, enligt 13 kap. 21 § aktiebolagslagen, i en tänkt nyemission i ett privat aktiebolag som inte är avstämningsbolag.

När nyemitterade aktier betalas med pengar (kontantemission) ska detta ske genom insättning på ett särskilt konto som bolaget har öppnat för ändamålet hos en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett motsvarande utländskt kreditinstitut i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Denna mall från DokuMera låter dig enkelt upprätta en begäran till kreditinstitutet om behållningen på kontot som bolaget har öppnat.

(ID 554)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Begäran öppnande emissionskonto - Privat AB 2023
Bekräftelse tilldelade aktier 2023
Checklista beslut kontantemission - Privat AB 2023
Checklista kontantemission privat AB 2023
Dagordning extra bolagsstämma kontantemission 2023
Kallelse extra bolagsstämma kontantemission 2023
Nyemissionsräknare 2023
Protokoll extra bolagsstämma kontantemission 2023
Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2023
Teckningslista nyemission 10 aktietecknare 2023