Begäran om samtycke nyhetsbrev 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 495 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en begäran om samtycke i syfte att kunna skicka nyhetsbrev och andra erbjudanden till den registrerade.

När du utformar ett samtycke behöver du säkerställa att den registrerade har möjlighet att aktivt lämna sitt samtycke. Det ska vara fråga om ett frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt medgivande från den registrerades sida om att du får behandla personuppgifter som gäller honom eller henne. Det är viktigt att du använder ett klart och tydligt språk när du utformar din begäran. Du måste också informera om syftet med den behandling för vilken personuppgifterna är avsedda – i detta fall för utskick av nyhetsbrev.

Om den registrerades samtycke lämnas i en skriftlig förklaring som också rör andra frågor, ska du lägga fram din begäran om samtycke på ett sätt som klart och tydligt kan särskiljas från de andra frågorna i en begriplig och lätt tillgänglig form.

Tänk på att du har en informationsskyldighet när du samlar in personuppgifter från den registrerade. Du kan läsa mer om vilken information du måste ge i DokuMeras checklista om registrerades rätt till information (4769). Det är också klokt att ta del av innehållet i checklistan om samtycke. På så vis säkerställer du att du inte missar någon viktig aspekt när du utformar din begäran.

(ID 4854)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn