Begäran om utfärdande av nytt skuldebrev 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att begära att ett nytt skuldebrev utfärdas.

För att en borgenär ska kunna kräva betalning krävs uppvisande av det skuldebrev på vilket han eller hon grundar sin fordran. Om det kan det antas att skuldebrevet har förstörts eller kommit bort kan det dödas på begäran av den som förlorat handlingen. En skriftlig ansökan om detta ska skickas till Kronofogdemyndigheten.

Om ett skuldebrev har dödats utgör den omständigheten inget hinder för sökanden att göra gällande den rätt, som han hade kunnat grunda på skuldebrevet. Den sökande kan i sådana fall begära att ett nytt skuldebrev utfärdas.

Denna mall består av ett meddelande om en begäran om att få ut ett nytt skuldebrev efter att ett tidigare skuldebrev har dödats. Mallen kan enkelt kompletteras med egen information.

(ID 4086)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn