Begäran öppnande emissionskonto - Privat AB 2022

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en begäran till ett kreditinstitut, om öppnande av emissionskonto för ett privat aktiebolag som inte är avstämningsbolag inför en tänkt nyemission.

Vid en kontantemission betalas de nyemitterade aktierna med pengar. Pengarna sätts in på ett särskilt konto som bolaget har öppnat för ändamålet hos en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett motsvarande utländskt kreditinstitut i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detta gäller för privata aktiebolag som inte är avstämningsbolag och regler angående detta finns i aktiebolagslagen.

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt öppna ett sådant emissionskonto som beskrivs ovan.

(ID 555)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Begäran intyg kontantemission - Privat AB 2022
Bekräftelse tilldelade aktier 2022
Checklista beslut kontantemission - Privat AB 2022
Checklista kontantemission privat AB 2022
Dagordning extra bolagsstämma kontantemission 2022
Kallelse extra bolagsstämma kontantemission 2022
Nyemissionsräknare 2022
Protokoll extra bolagsstämma kontantemission 2022
Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2022
Teckningslista nyemission 10 aktietecknare 2022