Begäran öppnande emissionskonto - Privat AB 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en begäran till ett kreditinstitut, om öppnande av emissionskonto för ett privat aktiebolag som inte är avstämningsbolag inför en tänkt nyemission.

Vid en kontantemission betalas de nyemitterade aktierna med pengar. Pengarna sätts in på ett särskilt konto som bolaget har öppnat för ändamålet hos en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett motsvarande utländskt kreditinstitut i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detta gäller för privata aktiebolag som inte är avstämningsbolag och regler angående detta finns i aktiebolagslagen.

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt öppna ett sådant emissionskonto som beskrivs ovan.

Specifikation

  • Begäran öppnande emissionskonto - Privat AB 2024
  • 555
  • 1,34
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider