Behandlingsöverenskommelse rehab 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en överenskommelse om rehabiliteringsplan, s.k. behandlingskontrakt, i samband med till exempel alkohol- och drogrehabilitering.

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder som ska hjälpa den som är sjuk eller skadad att få tillbaka sin arbetsförmåga och kunna försörja sig själv, antingen genom att gå tillbaka till sitt gamla arbete eller till ett nytt.

Specifikation

  • Behandlingsöverenskommelse rehab 2024
  • 4243
  • 1,25
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider