Behandlingsöverenskommelse rehab 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en överenskommelse om rehabiliteringsplan, s.k. behandlingskontrakt, i samband med till exempel alkohol- och drogrehabilitering.

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder som ska hjälpa den som är sjuk eller skadad att få tillbaka sin arbetsförmåga och kunna försörja sig själv, antingen genom att gå tillbaka till sitt gamla arbete eller till ett nytt.

När ska jag använda mallen?

Om en anställd har medicinska, psykologiska, sociala eller arbetsinriktade problem, och ni anser att personen i fråga behöver rehabilitering. Den här mallen hjälper er att skriva en rehabiliteringsplan.

Vad ska jag tänka på?

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder som ska hjälpa den som är sjuk eller skadad att få tillbaka sin arbetsförmåga och kunna försörja sig själv, antingen genom att gå tillbaka till sitt gamla arbete eller till ett nytt.

Många företag har rehabiliteringsplaner av den enkla anledningen att de vill att företagets anställda ska vara friska och kapabla att göra sitt jobb. För den anställda är det en trygghet att veta att arbetsgivaren ställer upp vid personliga problem. I DokuMeras behandlingskontrakt regleras hur rehabiliteringen ska utföras och de inbördes förutsättningarna mellan arbetsgivaren och den anställde (vårdtagaren).

 • Som i alla kontrakt anger ni uppgifter om de ingående parterna. Väljer ni att använda definitioner (rekommenderas) förklarar ni dem i ett inledande kapitel.
 • Under rubriken behandlingsinnehåll beskriver ni anledningen till behandlingen och vad som ska ingå i rehabiliteringen.
 • I ett avtal har parterna nästan alltid skyldigheter och rättigheter, så också här. Bland annat kan ni reglera hur uppföljningen av behandlingen ska se ut (företaget vill ju veta att allt går som planerat). Bestäm också vad som kan hända om den anställda inte följer rehabiliteringsplanen.
 • Skriv in i kontraktet att vårdgivaren (vårdcentral, behandlingshem etc.) har rätt att informera företaget om hur det går. Det finns anställda som försöker dölja sina problem, och då är det bra att få en objektiv bedömning direkt från vårdgivaren.
 • Var noga när ni bestämmer kontraktets giltighetstid. Perioden bör vara så lång att det finns rimlig tid för den anställde att bli färdigbehandlad.

Både en representant från företaget och den anställda (vårdtagaren) ska skriva på kontraktet, som skrivs ut i två exemplar. Glöm inte datum.

(ID 4243)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Personalhandbok 2023