Bekräftelse av hel föräldraledighet 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en bekräftelse på att en anställd har fått sin ansökan om föräldraledighet, så kallad hel ledighet med eller utan föräldrapenning, beviljad.

När barnet är fött har föräldrarna rätt till ledighet i upp till 1½ år. Den får dock inte tas ut samtidigt utan måste fördelas mellan föräldrarna. Ledigheten kan också tas ut genom att arbetstiden förkortas.

Ledigheten måste anmälas till arbetsgivaren minst två månader innan dess början. När den anställde vill komma tillbaka ska detta anmälas senast en månad innan. I kollektivavtal kan andra bestämmelser finnas, dessa får dock inte vara till den anställdes nackdel. Regler om föräldraledighet återfinns i föräldraledighetslagen.

(ID 498)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Bekräftelse av föräldraledighet (Förkortad arbetstid) 2020
Ledighetspolicy 2020
Personalhandbok 2020
Plan inför föräldraledighet 2020