Bemanningsschema 4 veckor 2022

Format: Excel-mall (5 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att sätta upp ett fyraveckors bemanningsschema för upp till 25 medarbetare. Har du fler än 25 medarbetare delar du lämpligtvis upp dem mellan flera kopior av denna mall.

Med DokuMeras bemanningsschema får du en bra överblick över hur bemanningssituationen ser ut under fyraveckorsperioden.

Denna mall består av ett bemanningsschema samt en instruktion för hur schemat ska fyllas i och användas. Mallen indikerar även om någon har för många eller för få timmar tilldelat sig.

(ID 4443)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetstidsschema 2023
Personalhandbok 2022
Semesterplanering 2023
Tidrapport 00 alla månader 2022