Bemyndigande för emission av konvertibler 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett bemyndigande till styrelsen för emission av konvertibler.

Bolagsstämman får bemyndiga styrelsen att besluta om emission av konvertibler i den mån emissionen kan ske utan ändring av bolagsordningen. Om bolagsstämman ska pröva en fråga om bemyndigande ska styrelsen eller, om förslaget väcks av någon annan, förslagsställaren upprätta ett förslag till beslut. I förslaget ska vidare anges den tid, före nästa årsstämma, inom vilken bemyndigandet får utnyttjas.

I förslaget ska det särskilt anges under vilka villkor styrelsen kan fatta beslut om emission av konvertibler, hur betalning för konvertiblerna ska ske och vilka begränsningar bemyndigandet är förenat med.

Mallen som DokuMera har upprättat låter dig enkelt upprätta och anpassa bemyndigandet efter de omständigheter som är aktuella i just ditt fall.

(ID 3735)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn