Besiktningsutlåtande entreprenad 2023

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 670 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett besiktningsutlåtande avseende en entreprenad.

En besiktning syftar till att kontrollera att entreprenaden är genomförd i enlighet med kontraktet och och övriga krav. Som byggherre är det av flera skäl viktigt att säkerställa att entreprenaden håller god kvalitet och att avtalets uppfylls. Genom entreprenadbesiktningen kan eventuella fel och brister åtgärdas i tid och ansvaret hamnar på rätt part.

Med hjälp av denna mall kan du enkelt upprätta ett besiktningsutlåtande gällande den entreprenad som utförts.

(ID 5402)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn