Besked om eget utträde 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 0 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett meddelande om avgång (s.k. eget utträde) från exempelvis en styrelse.

Vid eget utträde ur t.ex. en styrelse behöver den som utträder anmäla detta till styrelsen samt till Bolagsverket för registrering.

Anmälan om eget utträde ska innehålla aktiebolagets organisationsnummer samt en försäkran om att ett meddelande om avgången också har skickats till aktiebolagets styrelse alternativt en handling som visar att avgången är känd i aktiebolaget (t.ex. en kopia av ett bolagsstämmoprotokoll).

När ska jag använda mallen?

Om du (eller någon annan ledamot) vill lämna styrelsen på eget initiativ.

Vad ska jag tänka på?

Ett styrelseuppdrag sträcker sig naturligtvis inte under en livstid (om det inte handlar om hedersordföranden eller dylikt). När någon vill lämna en styrelse, vilket kan bli aktuellt för styrelseledamöter, vd och revisorer, måste detta anmälas till styrelsen och Bolagsverket.

Anmälan om avgång (eller eget utträde) till Bolagsverket måste innehålla följande:

- Aktiebolagets organisationsnummer.

- En försäkran om att ett meddelande om avgången också har skickats till bolagets styrelse, eller alternativt en handling som visar att avgången är känd i bolaget (till exempel en kopia av ett bolagsstämmoprotokoll).

 • Dokumentet som lämnas till styrelsen ska innehålla den avgående personens och bolagets namn- och adressuppgifter.
 • Dokumentet ska skrivas under av den som avgår. Lämna gärna beskedet i god tid så att styrelsen kan hitta en ersättare.
(ID 703)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn