Besked om samtycke - aktieöverlåtelse 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett besked om samtycke av aktieöverlåtelse.

En samtyckesklausul innebär att en aktieägare endast får överlåta sina aktier om bolaget samtycker till det. Syftet med en sådan klausul är i regel att hindra icke önskvärda aktieöverlåtelser. Efter en anmälan av önskad aktieöverlåtelse ska bolaget pröva samtyckesfrågan och därefter meddela samtliga aktieägare.

Mallen låter dig enkelt ge ett besked om samtycke som uppfyller aktiebolagslagens bestämmelser om aktieöverlåtelse.

(ID 3654)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn