Besked om vägrat samtycke - aktieöverlåtelse 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett besked om vägrat samtycke av aktieöverlåtelse.

Den som avser att överlåta en aktie som omfattas av ett samtyckesförbehåll ska före överlåtelsen ansöka om samtycke för detta hos bolagets styrelse. Om överlåtaren vill att bolaget ska anvisa någon annan förvärvare för det fall samtycke vägras ska detta anges i ansökan. I sådana fall ska överlåtaren samtidigt ange samtliga villkor för överlåtelsen, 4 kap. 11 § ABL. Styrelsen är enligt 4 kap. 12 § ABL skyldig att ange skälen för sitt beslut.

Mallen låter dig enkelt upprätta ett besked om vägrat samtycke. Mallen innehåller även förslag på vad som ska gälla för det fall samtycke vägras av bolaget, dvs. att annan förvärvare ska anvisas av bolaget. Mallen kan enkelt fyllas i för att omgående kunna användas som besked.

(ID 3655)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn