Beslutsunderlag styrelseärende Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett strukturerat underlag på engelska inför beslut i ett styrelseärende i ett aktiebolag.

För att styrelsen ska vara beslutför måste samtliga styrelseledamöter ha fått tillfälle att delta i ärendets behandling och fått ta del av ett tillfredsställande underlag för att kunna avgöra ärendet. Detta stadgas i 8 kap. 21 § aktiebolagslagen.

Detta är en mall för beslutsunderlag och mallen innehåller punkter som t.ex brief problem decsription, objective of the resolution, proposed resolution, proposed timetable and follow-up m.m.

Specifikation

  • Beslutsunderlag styrelseärende Engelsk 2024
  • 3253
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider