Bestridande av betalningsföreläggande 2022

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en mall för att bestrida en sökandes ansökan om betalningsföreläggande.

En sökande ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten för att få svarandens betalningsskyldighet fastställd och eventuellt även verkställd genom utmätning.

Om du som svarande anser att det krav som riktas mot dig är felaktigt kan du bestrida sökandens ansökan om betalningsföreläggande. Om du bestrider har sökanden möjlighet att begära att målet ska överlämnas till tingsrätten för vidare handläggning. Om så inte sker kommer ärendet att avskrivas.

När du blir delgiven en ansökan om betalningsföreläggande ges du en viss tid att bestrida kravet. För att bestrida kravet måste du skriftligen meddela Kronofogdemyndigheten om detta.

(ID 4529)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn