Betalningspåminnelse nr 2 Engelsk 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en andra betalningspåminnelse till kund avseende utebliven betalning på engelska (payment reminder).

Betalningspåminnelse skickas ut när betalning från kund inte inkommit i tid. För denna påminnelse kan borgenären ta ut en påminnelseavgift som ska täcka de administrativa kostnaderna för påminnelsen. För att borgenären ska ha rätt att ta ut påminnelseavgift måste detta ha avtalats senast vid skuldens uppkomst. Vid en andra betalningspåminnelse bör kunden informeras om att ärendet kan komma att överlämnas till inkasso om skulden inte betalas.

Denna mall består av en andra betalningspåminnelse som enkelt kan kompletteras med egen information.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

(ID 4251)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Betalningspåminnelse nr 1 Engelsk 2023
Ekonomihandbok 2023
Inkassokravbrev Engelsk 2023