Bilaga hyresavtal - begäran om samtycke till behandling av personuppgifter 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 495 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som hyresvärd att utforma en begäran om samtycke till behandling av personuppgifter från den registrerade i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Samtycket lämnas i form av en bilaga till hyresavtalet.

När du utformar ett samtycke behöver du säkerställa att den registrerade har möjlighet att aktivt lämna sitt samtycke. Det ska vara fråga om ett frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt medgivande från hyresgästens sida om att du får behandla personuppgifter rörande honom eller henne.

När du begär samtycke måste du säkerställa att den registrerade känner till din identitet och syftet med den behandling för vilken personuppgifterna är avsedda. Du måste använda ett klart och tydligt språk när du utformar din begäran. Om den registrerades samtycke lämnas i en skriftlig förklaring som också rör andra frågor, ska du lägga fram din begäran om samtycke på ett sätt som klart och tydligt kan särskiljas från de andra frågorna i en begriplig och lätt tillgänglig form.

Tänk på att du har en informationsskyldighet när du samlar in personuppgifter från den registrerade. Du kan läsa mer om vilken information du måste ge i DokuMeras checklista om registrerades rätt till information (id 4769). Det är också klokt att ta del av innehållet i checklistan om samtycke (id 4762). På så vis säkerställer du att du inte missar någon viktig aspekt när du utformar din begäran.

(ID 4778)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista registrerades rätt till information 2023
Checklista samtycke till behandling av personuppgifter 2023
Hyresavtal - Lägenhet _Bostad_ 2023