Bilaga Kravspecifikation uppdragsavtal 2023

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 670 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en bilaga till ett uppdragsavtal när tjänsten som avses är något tekniskt ska produceras.

Många tjänster eller produkter som ska produceras är av teknisk karaktär, och det är viktigt att noggrant specificera vad som ska gälla. Med hjälp av den här bilagan kan du enkelt specificera vad som ska gälla när tjänsten som avses är av teknisk karaktär. Bilagan kan också användas som huvudsakligt avtal.

(ID 5296)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn