Bilaga specifikation över personuppgiftsbehandling Engelsk 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 870 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en bilaga på engelska till det personuppgiftsbiträdesavtal som den personuppgiftsansvarige har upprättat med personuppgiftsbiträdet.

Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal när någon annan ska behandla personuppgifter för dennes räkning. Utöver själva avtalet är det viktigt att i en bilaga specificera vilka personuppgifter som personuppgiftsbiträdet ska behandla för den personuppgiftsansvariges räkning. Du kan med fördel använda denna mall när du närmare ska specificera personuppgiftsbiträdets skyldigheter.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

Ta även del av DokuMeras mall i form av ett personuppgiftsbiträdesavtal på engelska. Mallarna är avsedda att användas tillsammans.

(ID 4875)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn