Dokumentation årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2023

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 425 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheten.

Varje arbetsgivare är skyldig att kontinuerligt bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det ställs krav på att arbetet regelbundet ska följas upp. Med hjälp av denna mall kan du utvärdera ditt arbete och uppfylla dina skyldigheter i detta avseende.

Mallen kan med fördel användas tillsammans med DokuMeras övriga mallar om systematiskt arbetsmiljöarbete. Mallen kan exempelvis användas när du utarbetar företagets arbetsmiljöhandbok (se mallen Arbetsmiljöhandbok med ID 5046)

(ID 5059)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn