Bolagsordning privat röstvärde företräde 2023

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en bolagsordning i ett privat aktiebolag som inte är ett avstämningsbolag.

Bolagsordningen stadgar bl.a. två aktieslag, skillnad i röstvärde för de två aktieslagen, skillnad i företrädesrätt vid emissioner för de två aktieslagen och lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Mallen innehåller därtill tre klausuler avseende hembudsskyldighet vid aktieförvärv, förköpsrätt vid aktieöverlåtelse och samtycke vid aktieöverlåtelse. Den här typen av klausuler används i regel när antalet aktieägare är få.

Mallen innehåller de lagstadgade och grundläggande krav som ställs på en bolagsordning. Mallen kan enkelt kompletteras med egen information.

(ID 474)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista bolagsordning privat 2023
Dagordning extra bolagsstämma ny bolagsordning 2023
Kallelse extra bolagsstämma ny bolagsordning 2023
Protokoll extra bolagsstämma ny bolagsordning 2023