Brandskyddspolicy 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en brandskyddspolicy inom din verksamhet som ger instruktioner om arbetsprocessen och mål kring arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet i ditt företag.

Dokumeramallen har som syfte att främst ge användaren inspiration och visa uppbyggnaden av en policy för brandskydd samt ge grundläggande information om vad som bör ingå i en sådan.

Ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar har det fulla ansvaret för verksamhetens brandskydd. Den som brandskyddet ankommer på måste ”i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand”.

Företaget måste även bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med de lagar och regler som finns. Brandskyddspolicyn upprättas av företagets ledning och kan ingå i en annan befintlig säkerhetspolicy. För vissa byggnader eller verksamheter, t.ex. industriverksamhet med fler än 20 anställda och restauranger med plats för fler än 50 gäster, ska brandskyddsarbetet dokumenteras och skickas in till kommunen.

När ska jag använda mallen?

Den som har verksamhet i en byggnad måste driva ett brandskyddsarbete i enlighet med lagar och regler. Med en brandskyddspolicy ger ni instruktioner om hur det systematiska brandskyddsarbetet ska gå till på just er arbetsplats.

Vad ska jag tänka på?

Om ni äger en byggnad, och bedriver verksamhet där, är ni ytterst ansvariga för att brandskyddet är korrekt. Enligt lag måste ni i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Med andra ord kan det vara smart att skriva en brandskyddspolicy. Till höger ser du ett exempel på hur en sådan kan se ut. Här går DokuMera igenom vad du ska tänka på när du utformar den. Tänk på att policyn ska beskriva målet med företagets brandskyddsarbete och hur företaget ska uppnå målet.

 • Lagen säger att ni måste arbeta förebyggande för att förhindra att det börjar brinna. För att klara det krävs noggranna rutiner. Gå igenom behovet av brandskydd, se till att brandskyddet fungerar, se till att alla i företaget har nödvändig kunskap och tillhandahåll nödvändigt material.
 • Upprätta också en verksamhets- och byggnadsbeskrivning. Fundera över vilka risker som finns och hur byggnadens utformning och läge påverkar brandskyddsarbetet.
 • Besluta hur brandskyddsorganisationen ska se ut. Fundera först ut vilka funktioner som bör ingå och delegera sedan ut befogenheter till dem som ska sköta arbetet. Var och en som arbetar med brandskyddsfrågor måste veta exakt vem som gör vad.
 • Gör en brandskyddsbeskrivning. Tillverka enkla ritningar över varje våningsplan och gör en förteckning över vilken typ av brandskyddsutrustning som finns, var den finns och hur ofta den ska provas.
 • Var noga med underhåll och kontroll. Gör ett schema där brandskyddet kontrolleras med jämna mellanrum. Om ni har bra rutiner minskar riskerna.

Brandskyddspolicyn upprättas av företagets ledning och kan ingå i annan befintlig säkerhetspolicy.

(ID 1520)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ansvarsfördelning brandskyddsarbete 2023
Brandskyddsregler 2023
Checklista systematiskt brandskyddsarbete 2023
Delegeringshandling brandskyddsarbete avdelning 2023
Delegeringshandling brandskyddsarbete företag 2023
Förteckning brandskyddsutrustning 2023
Informationskvittens brandskyddsdokumentation 2023
Instruktion brandskyddskontroll 2023
Instruktion vid brandlarm 2023
Personalhandbok 2023
Protokoll brandskyddskontroll 2023
Pärm systematiskt brandskyddsarbete 2023
Åtgärdsplan brister brandskyddskontroll 2023