Brandskyddspolicy Engelsk 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 795 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en brandskyddspolicy på engelska för din verksamhet som ger instruktioner om arbetsprocessen och mål kring arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet i ditt företag.

DokuMeramallen har som syfte att främst ge användaren inspiration och visa uppbyggnaden av en policy för brandskydd samt ge grundläggande information om vad som bör ingå i en sådan.

Ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar har det fulla ansvaret för verksamhetens brandskydd. Den som brandskyddet ankommer på måste ”i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand”.

Företaget måste även bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med de lagar och regler som finns. Brandskyddspolicyn upprättas av företagets ledning och kan ingå i en annan befintlig säkerhetspolicy. För vissa byggnader eller verksamheter, t.ex. industriverksamhet med fler än 20 anställda och restauranger med plats för fler än 50 gäster, ska brandskyddsarbetet dokumenteras och skickas in till kommunen.

(ID 4997)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn