Brandskyddsregler 2020

Format: Excel-mall (50 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt upprätta en förteckning över brandskyddsregler som ska gälla inom ditt företag. Syftet med brandskyddsregler är att de ska minska risken att det börjar brinna. Det är därför viktigt att det finns brandskyddsregler och att de är uppdaterade.

I förteckningen finns utrymme att hantera upp till 30 brandskyddsregler, med tillhörande syfte, regeltext och ansvarig person för varje regel. Du har möjlighet att välja brandskyddsregel från 14 olika förinställda generella regler med tillhörande syfte, regeltext och ansvarig person. Dessutom går det att skapa egna brandskyddsregler som är specifika för ditt företag.

(ID 1524)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ansvarsfördelning brandskyddsarbete 2020
Brandskyddspolicy 2020
Checklista systematiskt brandskyddsarbete 2020
Delegeringshandling brandskyddsarbete avdelning 2020
Delegeringshandling brandskyddsarbete företag 2020
Förteckning brandskyddsutrustning 2020
Informationskvittens brandskyddsdokumentation 2020
Instruktion brandskyddskontroll 2020
Instruktion vid brandlarm 2020
Protokoll brandskyddskontroll 2020
Pärm systematiskt brandskyddsarbete 2020
Åtgärdsplan brister brandskyddskontroll 2020