Checklista acceptjuridik 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att se över vad du behöver tänka på när ett avtal ska slutas, dvs. när du ska ge accept på en offert eller ett anbud.

För att ett avtal ska vara slutet måste båda parters viljeförklaringar överensstämma med varandra. Om parternas viljeförklaringar är olika har inget avtal träffats, utan parternas viljeförklaringar utgör fortfarande anbud. Det finns många omständigheter och händelser som kan orsaka tolkningsproblem när ett avtal ska träffas.

Detta dokument är en checklista som syftar till att få dig att tänka över vissa juridiska frågor inför accept, exempelvis skillnader mellan ren och oren accept och hur länge ett anbud är bindande med mera.

Specifikation

  • Checklista acceptjuridik 2024
  • 4236
  • 1,25
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider