Checklista anbud upphandling 2022

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera vägleder dig genom processen att lämna in ett anbud i en offentlig upphandling.

Det offentliga upphandlar varje år varor och tjänster för flera hundratals miljarder kronor. Den leverantör som önskar erbjuda sina varor eller tjänster till det offentliga kan därför ha mycket att vinna på att sätta sig in de regler som gäller vid offentlig upphandling. I den här checklistan kan du lära dig mer om vad du behöver tänka på när du avser att lämna in ett anbud. Tänk på att det kan finnas fler aspekter att beakta än dem som ange i checklistan. Det beror på vilken typ av upphandling det är fråga om. Innehållet i checklistan är av grundläggande karaktär och är därför relevant för alla typer av offentliga upphandlingar.

Ta hjälp av innehållet i checklistan så att du är väl förberedd den dag du vill lämna in ditt anbud i en offentlig upphandling

(ID 4801)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn