Checklista arbetsgivares hantering av näthat 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 425 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att hantera näthat som har samband med anställdas yrkesutövning.

Allt fler personer utsätts för hot, hat och kränkningar på nätet i samband med sin yrkesutövning. Datorer och smartphones har på många sätt medfört att arbetsuppgifter kan utföras både enklare och mer flexibelt, men den tekniska utvecklingen har också gjort det lättare att sprida hot, hat och kränkande uttalanden. Detta gäller inte minst mot personer i deras yrkesroll.

Idag utsätts många för hot, hat, kränkningar och trakasserier på nätet. De typer av nätbrott som oftast anmäls är hatbrott. Hatbrott är ett samlingsnamn för brott som begås utifrån rasistiska, antireligiösa, homo-, bi- eller transfobiska åsikter.

Om du eller någon av dina medarbetare blir utsatta för hot, hat och kränkningar på nätet i samband med yrkesutövning bör du som arbetsgivare agera. Som arbetsgivare ska du enligt arbetsmiljölagen göra allt som behövs för att förebygga fysisk och psykisk ohälsa för arbetstagarna.

(ID 5182)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn