Checklista arbetsmiljö och användning av maskiner 2023

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 425 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att uppfylla de arbetsmiljörättsliga krav som gäller vid användning av maskiner.

Många arbetsskador har ett direkt samband med användning av maskiner. Det är arbetsgivarens ansvar att arbeta för en bra arbetsmiljö och för att ingen ska behöva bli sjuk, skada sig eller dö på grund av jobbet. Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivare tillsammans med skyddsombud och övriga arbetstagare bland annat undersöka arbetsmiljön, bedöma riskerna för att någon kan komma till skada, åtgärda det som behöver åtgärdas och följa upp att åtgärderna gett avsedd effekt.

Med hjälp av den här checklistan kan du minska riskerna vid arbete med maskiner och kan med fördel användas av dig som ansvarig chef eller skyddsombud vid skyddsronden.

Tänk på att det kan finnas fler regler att beakta än dem som framgår av denna checklista. Arbetsmiljöverket har bland annat föreskrifter om arbetsplatsens utformning, belastningsergonomi, maskiner, användning av arbetsutrustning, buller och användning av personlig skyddsutrustning.

(ID 5307)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn