Checklista arbetsmiljö och introduktion av nyanställd 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 425 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att säkerställa en god arbetsmiljö vid introduktion av nyanställd.

Som arbetsgivare har du ett ansvar för arbetsmiljön, och det ansvaret gäller förstås även för nyanställda. I den här checklistan får du tips och råd om vad du behöver tänka på i fråga om arbetsmiljö för nyanställda, inhyrd personal samt personal med nya arbetsuppgifter. Med hjälp av checklistan kan du enklare bedöma huruvida du uppfyller de krav som ställs i fråga om den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Checklistan kan vara till stor hjälp för dig som chef eller skyddsombud när företagets rutiner för introduktion ska granskas. En sådan granskning kan exempelvis göras vid den årliga genomgången av arbetsmiljöarbetet. Du kan också använda checklistan vid förberedelserna inför introduktionen av en nyanställd, vid anlitande av inhyrd personal samt när någon ska få nya arbetsuppgifter. Du kan också använda den när du planerar att införa distansarbete eller när du ska följa upp och utvärdera redan förekommande distansarbete.

Tänk på att det finns ytterligare regler du kan behöva följa än dem som beskrivs i denna checklista. Ta gärna del av DokuMeras övriga mallar om introduktion av nyanställd personal som kompletterar denna checklista.

(ID 5308)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn